logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Stacje uzdatniania wody

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stawów infiltracyjnych głównych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ukształtowaniem terenu na terenie Wydziału Produkcji Wody w Wasilkowie. Inwestycja ma na celu odmulenie istniejących stawów, przebudowę skarp i dna stawów, wymianę złoża infiltracyjnego, przebudowę rurociągów dopływowych, rurociągów łączących stawy, komór wlotowych, przebudowę stawów bocznych (tzw. rybnych) i przebudowę mnicha melioracyjnego.

Zadanie będzie polegało na budowie nowego budynku trzeciego pulsatora wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi – rurociągami wody uzdatnianej, doprowadzeniem koagulantów, odprowadzeniem osadów, spustami i przelewami z instalacji, rozbudowie instalacji dozującej siarczan glinu, krzemian sodu, kwas siarkowy, budowie sieci zewnętrznych: technologiczno-sanitarnych, c.o. energetycznych oraz przebudowie istniejącego układu drogowego.

Inwestycja zakłada budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych na terenie Wydziału Produkcji Wody Jurowce, przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku.

Ogniwa słoneczne w postaci płytek z krzemu pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia będzie wykorzystywana na pokrycie potrzeb własnych. Panele po zamontowaniu pokryte zostaną powłoką ułatwiającą samooczyszczanie i eliminującą odbicie światła w celu zwiększenia ich sprawności.